Bengt Nordfors, Stockholm Opera Center, Operasångare – Musikdramatisk Upphovsman – Vocal Coach

Tid: 27 mars kl. 15:00-17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstract

Magnetisk resonanstomografi (MR-, MRI-Scanning) har inom akustik-, lingvistik- och radiologiforskningen under 2000-talet börjat användas för att analysera hur formen på de mänskliga resonatorerna (ansatsröret) påverkar tal och sång. Även inom den klassiska västerländska vokalkulturen har intressant forskning resulterat bland annat i några mycket spektakulära videoklipp, vilka cirkulerat på Youtube. Inspirerade av dessa initierades pilotstudien OperaScan 2017, och ambitionen var inledningsvis att säkerställa vissa grundläggande teser inom den traditionella chiaroscuro-tekniken. Vi tyckte oss se att dessa våra teser bekräftades, men framför allt fann vi embryot till en ny sångpedagogisk metodik, då själva processen kunde påverka fundamentala element i elitsångares teknik. 

Hjärtligt välkomna!

Hatice Zora