I detta seminarium presenteras en selektiv översikt över studier som undersökt hur vokabulär för att beskriva dofter är semantiskt organiserad. Därefter presenteras två studier om som undersöker det engelska doftvokabuläret, dels utifrån experimentellt eliciterade data och dels utifrån texter från Internet.

Seminarierna vänder sig till alla intresserade vid Institution för lingvistik och andra institutioner, både studerande och anställda.