Tid: Onsdag 25 oktober 2017, kl. 15:00–17:00
Plats: C389, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Information om föreläsarna

Professor Mary Rudner är verksam vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
Docent Anna K Magnusson är verksam vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska institutet.

Poor functional hearing is associated with reduced brain volume: neuroimaging evidence from over 8000 individuals included in the UK Biobank resource

Mary Rudner
Reduced ability to hear pure tones is associated with reduced brain volume. This may be driven by changes in functional recruitment of specific neural networks during comprehension of degraded speech. We investigated the relationship between speech reception thresholds and brain volume using data from 8701 participants in the UK Biobank. UK Biobank is a prospective cohort study of over 500,000 middle-aged British adults for whom biological, physical, cognitive, life-style and health data are available. Brain imaging data have been collected from part of this sample. Regression analyses controlling for hearing-related comorbidities and cognition as well as demographic factors showed that whole brain grey matter volume was significantly reduced for individuals with worse SRTn. Regional reduction in grey matter volume was apparent in auditory cortex as well as the predicted cognitive processing regions; including the cingulo-opercular complex (COC), the premotor area (PMA) and the fronto-parietal network (FPN), while reduction in hippocampal volume seemed to be attributable to white matter changes. This pattern was not appreciably modulated by hearing aid (HA) use. However, HA use was related to reduced volume of the left thalamus, possibly reflecting changes in its sensory or cognitive function. This set of findings supports the notion that changes in functional recruitment of auditory and cognitive processing networks during comprehension of degraded speech lead to changes in their structure. Specifically, we propose that when the compensatory cognitive mechanisms underpinned by these networks can no longer be effectively deployed due to poor functional hearing, their volume declines. This research has been conducted using the UK Biobank Resource under Application Number 3572.

Från tempo till tårar

Anna K Magnusson
Hjärnan omvandlar sinnesintryck från omgivningen till mönster av elektriska pulser. Dessa aktivitetsmönster ger upphov till en erfarenhet, ett beteende eller en förmåga. Hörseln är viktig för att uppfatta ljud och hjärnan har förmåga att särskilja kommunikationsljud från andra akustiska signaler. Ljudets rytm är en viktig komponent för att kunna uppfatta tal och språk. Såväl prosodi, vilken ger information om talarens emotionella status, som segmentering av informationsbärande enheter, exempelvis ord och stavelser, förmedlas via ljudets rytm. Vi har mycket begränsade kunskaper om hur rytmen i kommunikationsljud analyseras av hjärnan. I det här föredraget kommer jag diskutera det neurologiska underlaget för hur ljudrytmer extraheras på hjärnstamsnivå. De signaler som uppstår i hjärnstammen ansluter till hjärncentra som är involverade i både känslomässig reglering och kognition. Detta antyder att sensoriska aktivitetsmönster grundade i hörseln kan driva utveckling av högre hjärnområden. Att lära oss mer om hjärnans hierarkiska organisation kan därför ge värdefull insikt i mänskliga funktioner som språkutveckling och personlighet.

Hjärtligt välkomna!

Hatice Zora