Seminariet hålls via Zoom och en inbjudningslänk skickas ut i förväg via e-postlistor. Vill du delta med saknar inbjudningslänk, kontakta Pia Simper-Allen: pia@ling.su.se

Teckenspråkstolkar kommer att finnas tillgängliga. 

Mer information och abstract finns på vår engelska sida:

Higher Seminar in Linguistics/Sign Languages: Language Attitudes in the British Deaf Community