Seminariet hålls via Zoom och en inbjudningslänk skickas ut via e-postlistor. Vill du delta med saknar länk, kontakta Richard Kowalik: richard.kowalik@ling.su.se

Mer information och abstract finns på vår engelska sida:

Higher Seminar with Peter Arkadiev (Institute of Slavic Studies, Russia)