Josefina Safar. Private photo.
Josefina Safar. Private photo.

Titel

A comparative study of Yucatec Maya Sign Languages

Opponent

Viktoria Nyst, fil. dr, Senior University Lecturer, 
Centre for Linguistics, Universiteit Leiden.

Zoom

På grund av rådande pandemi kommer disputationen att genomföras online. För åtkomst till webbinariet i Zoom, vänligen gör en föranmälan nedan.

Webinar Registration
 

Om avhandlingen

Ämnet för avhandlingen är inhemska teckenspråk i yukatekmayasamhällen i Yucatán, Mexiko. Josefina Safar har inom sitt avhandlingsprojekt genomfört fältstudier i fyra byar med en stor andel döva: Chicán, Nohkop, Trascorral och Cepeda Peraza. Döva i dessa samhällen har aldrig haft tillgång till dövskolor eller liknande, och har heller aldrig varit i kontakt med det mexikanska dövsamhället. På grund av det har de inte haft möjlighet att tillägna sig det nationella mexikanska teckenspråket (Lengua de Señas Mexicana; LSM). De har således utvecklat egna, lokala teckenspråk för att kommunicera med varandra och med hörande släktingar. I dessa mindre samhällen har många av invånarna döva i sin närhet, bland släktingar, grannar eller vänner. Yukatekiska teckenspråk (Yucatec Maya Sign Languages; YMSLs) delas därmed av döva och hörande. De yukatekiska teckenspråken är unga språk med tre generationer döva i Chicán, men endast en generation i Nohkop, Trascorral och Cepeda Peraza.

Varför är det viktigt att undersöka yukatekiska teckenspråk?

Yukatekiska teckenspråk är hotade minoritetsspråk som vi fram till idag vetat väldigt lite om. Genom att undersöka och jämföra deras teckenförråd och grammatik får vi en inblick i hur nya teckenspråk uppstår och förändras över generationer. Yukatekiska teckenspråk visar också på hur hörandes gester kan införlivas i teckenspråk. Vidare kan jämförelser mellan olika teckenspråk med ursprung i samma geografiska och kulturella kontext underlätta forskning som försöker identifiera hur sociolingvistiska faktorer (t.ex. antal generationer av döva, dövas ålder, fördelning av döva över olika familjer, osv.) påverkar språkliga strukturer.

Slutsatser

  • De yukatekiska teckenspråken är likartade men obesläktade teckenspråk. De överlappar varandra i fråga om teckenförråd och grammatik som en följd av sin gemensamma grund i gester och en delad kultur.
  • Den sociala och kulturella kontext i vilken ett språk utvecklas ger form till dess språkliga strukturer. Av den anledningen påträffar vi en hel del variation mellan och inom yukatekiska teckenspråkssamhällen.
  •  Många språkliga strukturer återfinns redan hos första generationen yukatekiska teckenspråksanvändare, men språken förändras över tid. Nya lexikala och grammatiska konventioner uppstår när teckenspråket överförs till nästa generation.
  • Gester som används jämte talad yukatekiska fungerar som en grund för yukatekiska teckenspråk. Döva teckenspråksanvändare tar till sig dessa gester och förändrar och anpassar dem till sina teckenspråk.

Länk till avhandlingen i DiVA:

A comparative study of Yucatec Maya Sign Languages 

Safar_Dissertation_Errata list (94 Kb)


Betygsnämndsledamöter

Marianne Gullberg, professor, Språk- och litteratucentrum, Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik, Lunds universitet
Anna-Lena Nilsson, professor, Insitutt for språk og litteratur, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
Gerardo Ortega, fil.dr, Department of English Language and Linguistics, University of Birmingham
Reserv: Henrik Bergqvist, docent, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Handledare

Johanna Mesch, professor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Ordförande för disputationen

Maria Koptjevskaja Tamm, professor, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet