Bernhard Wälchli, ordförande
Robert Östling, stf ordförande
Cecilia Falk
Johanna Mesch 
Elie Wardini
Hatice Zora
Maria Koptjevskaja Tamm, suppleant
Tomas Riad, suppleant
 

Dmitry Nikolaev har rekryterats som postdoc till området.