Forskningsområdet Språkdiversitet är ett samarbete mellan flera institutioner vid Stockholms universitet. Målet är

  • att stärka samarbetet mellan forskare som på olika sätt sysslar med språkdiversitet
  • att utveckla kvantitativa och statistiska metoder som kan användas vid studiet av språkdiversitet också i ett större perspektiv, exempelvis i relation till forskning om hjärnan, kultur, geografi och historia.

Vad menas med Språkdiversitet?

Med språkdiversitet menar vi skillnader och likheter i världens språk (talade, skrivna och tecknade) liksom relationen mellan språkstruktur och diskurs. Språktypologi är en central aspekt av språkdiversitetsforskningen, det vill säga studier av grammatisk, fonologisk, semantisk och pragmatisk typologi samt teckenspråkstypologi. Forskningen i språkdiversitet har även en stark betoning på dokumentation och beskrivning av mindre utforskade språk, framförallt med fältlingvistiska metoder. 


Ansvarig institution

Institutionen för lingvistik

Samarbetsinstitutioner

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier.