Internt

Internsida för institutionens anställda

När du går vidare till vår lösenordsskyddade internsida hittar du:
Blanketter och mallar, Institutionsprotokoll och avtal, It och teknik, Kursvärderingar, Formulär för betygsrapportering. Samt en hel del annat.

Boka lokaler och utrustning

Boka C315:
Länk till bokningen (Endast åtkomligt från datorer på institutionen)
Boka lokaler i Fonetiklabbet:
Länk till TimeEdit (inloggning krävs)
Boka utrustning i Fonetiklabbet:
Länk till TimeEdit (inloggning krävs)

IS-möten under vårterminen 2018

Om inte annat uppges äger institutionens IS-möten rum i C315 kl. 10.00

 • 9 januari
 • 13 februari
 • 20 mars
 • 10 april
 •  8 maj
 • 12 juni

Information för institutionens anställda

 • The magic of matching – speech production and perception in language acquisition 2017-11-22 Lena Forssén Renner defends her thesis "The magic of matching – speech production and perception in language acquisition" on Friday, December 1st, 2017.
 • Vetenskapsrådet tilldelar nytt forskningsanslag till Henrik Bergqvist 2017-11-08 Vetenskapsrådet har beviljat Henrik Bergqvist, docent vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 4,5 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet “Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken". Projektet bidrar till dokumentationen av världens språkliga mångfald, grammatikens möjligheter och dess nära koppling till människans sociala kognition.
 • Promovering av fyra forskare i lingvistik 2017-10-02 Fredagen 29 september 2017 ägde den årliga installations- och promotionshögtiden rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Vid årets doktorspromotion medverkade fyra nyblivna doktorer från Institutionen för lingvistik. Promoveringshögtiden finns tillgänglig via su.se/play.
 • Tvåårig postdoc-tjänst till Thomas Hörberg 2017-09-22 Thomas Hörberg har fått en postdoc-tjänst vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, där han ska medverka i ett forskningsprogram om länken mellan luktperception och språk. Thomas disputerade i lingvistik 2016.
 • Francesca Di Garbo vann första pris för bästa presentation vid SLE 2017-09-22 Francesca Di Garbo har återigen vunnit pris för bästa presentation, denna gång med bidraget "Correlates of Restructuring in Bantu Gender Systems", presenterat tillsammans med Annemarie Verkerk, Max Planck Institute.

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Stödsystem för medarbetare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema

Boka 315

Boka C315

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning i Fonetiklabbet

DiVA, LADOK, SISU, WEBMAIL

Mitt universitet

Tweets om Driftinformation

Stöd och kris