Internt

Institutionsstyrelsen

Institutionsstyrelsens möten 2021–2022

Institutionsstyrelsens möten hålls via Zoom hela våren 2022. 

  • 14 december
  • 11 januari
  • 8 februari
  • 22 mars
  • 12 april
  • 10 maj
  • 14 juni

Kallelse med ärendelista och underlag skickas ut en vecka före mötet.

Se ledamöter

Kommunikation

Kommunikation av ny forskning

Har du nyligen publicerat en artikel, ett skriftligt konferensbidrag, en samlingsvolym, ett bokkapitel eller en hel bok? Eller har du just blivit accepterad för publicering? Meddela vår kommunikatör genom att fylla i formuläret nedan. 
Observera att detta gäller sakkunniggranskade arbeten från och med publikationsår 2020. 

Miljö

Miljö

Här finns institutionens miljöhandlingsplan för 2021. 

Säkerhet

När/om något händer

Väktare nås på telefonummer 08 16 42 00

Vid behov kan tjänsten texttelefoni användas. Väktare nås då på telefonnummer 
08 16 22 16 eller 08 16 42 00

Till Texttelefoni.se

Lokalbokning

Boka lokaler och utrustning

Boka C315 och B4117
Länk till TimeEdit (Inloggning krävs)
Boka lokaler i Fonetiklabbet:
Länk till TimeEdit (inloggning krävs)
Boka utrustning i Fonetiklabbet:
Länk till TimeEdit (inloggning krävs)

Internsida för institutionens anställda

På vår lösenordsskyddade internsida hittar du
blanketter, protokoll och avtal, kursvärderingar och en hel del annat.