Work in Progress in General and Computational Linguistics
ASV/DALI-Arbetsseminarier

VT 2018
Föjande torsdagar under vårterminen 2018 kommer ett flertal av våra forskare och doktorander att presentera sina pågående forskningsprojekt.

15/2 C389, 12-13
15/3 C389, 12-13
19/4 C389, 12-13
17/5 C389, 12-13