Work in Progress in General and Computational Linguistics
ASV/DALI-Arbetsseminarier

HT 2018
Måndagen den 5 november kl 12-13 i C389 blir det ett special-work-in-progress-seminarium med Susanne Vejdemo som kommer att berätta om sitt arbete på Google.

Den tänkta målgruppen är undervisande lärare, men alla är förstås varmt välkomna!

I vanlig WiP-anda får man gärna ta med sig lunch.

Samma eftermiddag kl 15 i C307 kommer Susanne att prata för och svara på frågor från alla intresserade studenter. Uppmana gärna era studenter att utnyttja detta tillfälle!