I och med bytet av scanningföretag kommer Stockholms universitet att gå över till EN fakturaadress för hela universitetet. Fakturaadressen gäller från och med 2013-05-03.

Information om vilka fakturaadresser som gäller vid fakturering från statliga myndigheter, vid svenska beställningar och vid utländska beställningar hittar du på vårt intranät: intranet.ling.su.se/exp/Blanketter/

OBS! Ny fakturareferens (institutionsnummer)

Som du märker har "Facknummer" tagits bort i fakturaadressen.
Istället ska du ange vårt institutionsnummer, som skall framgå i fältet "Er referens" på fakturan.

Om du är osäker på huruvida en leverantör finns upplagd i ekonomisystemet, fråga gärna exp! Fakturor som går till den nya skanningsadressen, från leverantörer som ej finns upplagda, kommer att returneras (och vi får böter).