Halkincident med personskada som inträffar under arbets-/studietid (inklusive tjänsteresa) eller under färden mellan hemmet och arbetet/studiestället ska alltid anmälas (som arbetsskada) oavsett var de inträffar.

Läs mer om hur du går tillväga:

http://www.su.se/om-oss/universitetsområde/så-anmäler-du-halka-och-halkskador-1.256602