Viktigast att veta

All utrustning som har TDC SIM-kort (t. ex. mobiltelefoner, surfplattor, donglar, bordstelefoner med SIM-kort m.m.) måste vara påslagna och anslutna till mobilnätet under vecka 12-13.

SIM-kort som inte uppdateras automatiskt kommer att behöva bytas ut.

Hur och varför

På grund av att universitetets teleoperatör köpts upp kommer alla mobilanvändare inom kort få byta mobilnät. Nätbytet sker automatiskt och medför inget byte av SIM-kort under förutsättning att telefoner och andra enheter är påslagna och anslutna till telenätet när bytet sker.

Nätbytet kommer ske automatiskt under vecka 12 och 13, under förutsättning att telefoner och andra enheter är påslagna och anslutna till telenätet. Bytet sker via ett dolt SMS (alltså inget som användaren märker), och när nätbytet har skett märks det genom att det står Tele2 i telefonens display istället för som nu TDC, på alla enheter utom iPhone där det kommer stå TDC tills vidare trots att nätbytet har gått igenom.

Vad ska du göra?

Det är mycket viktigt att du och alla andra användare har alla sina enheter (telefoner, surfplattor, mobila bredband/donglar m.m.) påslagna och anslutna till telenätet under vecka 12 och 13 när nätbytet sker. De enheter som inte kunnat uppdateras automatiskt kommer vara tvungna att byta SIM-kort, med allt vad det innebär av nya PIN- och PUK-koder, föra över adressboken m.m.

Om du är utomlands...

Den automatiska uppdateringen ska fungera även om en användare befinner sig utomlands, så länge enheterna kan ta emot SMS. När enheterna kommer tillbaka till Sverige gäller de nya inställningarna och börjar användas automatiskt. Om enheten inte går att nå under en utlandsvistelse kommer den fortsätta att använda det gamla nätet tills att ett SIM-kortsbyte är gjort.

Länk till information om bytet på Medarbetarwebben (under IT-nyheter)