Dessa rum och lägenheter är tillgängliga för utländska disputerade forskare och doktorander vid universitetet. Boendet är till för tillfälliga besökare och inte för de som har tillsvidareanställningar vid universitetet. Den maximala tiden för att få bo där är två år.

På grund av bostadsbristen i Stockholm är det viktigt att forskaren ansöker om bostad i god tid innan plaerad ankomst.

Mer information om anmälan till bostadskön och ansökningsprocessen:
www.su.se/english/staff-info/new-employee/living-in-sweden/accommodation-for-visiting-researchers

Du kan även kontakta bostadshandläggaren Maria Haraldsson:
maria.haraldsson@su.se