Information för institutionens anställda

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för lingvistik
 4. Internt
 5. Information för institutionens anställda

Nyheter och allmän information för våra anställda

Här hittar du nyheter och allmän information som rör dig som arbetar vid Institutionen för lingvistik.

Du kan numera gå in här och läsa om nyheter och praktisk information från Stockholms universitet, vår egen institution eller annat viktigt som berör vårt arbete. Du kan prenumerera på sidan via RSS-funktionen.

Här hittar du information om hur du går tillväga för att lägga in en RSS-funktion

Information för institutionens anställda

 • Professor Peter K Austin 2017-11-24 Mellan 21 - 24 maj 2012 är professor Peter Austin från SOAS (School of Oriental and African Studies), London, gäst hos oss inom Erasmus-programmet.
 • Lena Renner tumnagelbild The magic of matching – speech production and perception in language acquisition 2017-11-22 Lena Forssén Renner defends her thesis "The magic of matching – speech production and perception in language acquisition" on Friday, December 1st, 2017.
 • Henrik Bergqvist. Foto: P Branderud Vetenskapsrådet tilldelar nytt forskningsanslag till Henrik Bergqvist 2017-11-08 Vetenskapsrådet har beviljat Henrik Bergqvist, docent vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 4,5 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet “Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken". Projektet bidrar till dokumentationen av världens språkliga mångfald, grammatikens möjligheter och dess nära koppling till människans sociala kognition.
 • Doktorspromotioner Promovering av fyra forskare i lingvistik 2017-10-02 Fredagen 29 september 2017 ägde den årliga installations- och promotionshögtiden rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Vid årets doktorspromotion medverkade fyra nyblivna doktorer från Institutionen för lingvistik. Promoveringshögtiden finns tillgänglig via su.se/play.
 • Tvåårig postdoc-tjänst till Thomas Hörberg 2017-09-22 Thomas Hörberg har fått en postdoc-tjänst vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, där han ska medverka i ett forskningsprogram om länken mellan luktperception och språk. Thomas disputerade i lingvistik 2016.
 • Francesca Di Garbo vann första pris för bästa presentation vid SLE 2017-09-22 Francesca Di Garbo har återigen vunnit pris för bästa presentation, denna gång med bidraget "Correlates of Restructuring in Bantu Gender Systems", presenterat tillsammans med Annemarie Verkerk, Max Planck Institute.
 • Iris-Corinna Schwarz Photo: P Branderud Iris-Corinna Schwarz ny docent i lingvistik 2017-09-07 Institutionen för lingvistik gratulerar Iris-Corinna Schwarz som nyligen befordrats till docent i lingvistik. Iris-Corinna är FD i psykologi med fokus på barns språkutveckling.
 • Henrik Bergqvist. Foto: P Branderud Henrik Bergqvist ny docent i lingvistik 2017-09-06 Institutionen för lingvistik gratulerar Henrik Bergqvist som nyligen befordrats till docent i lingvistik. Henrik är fältlingvist med fokus på inhemska språk i Mellan- och Sydamerika.
 • "Julia Uddén förenar konst och vetenskap" 2017-06-21 I tidningen Curie (en tidning från Vetenskapsrådet) hittar vi en intervju med Julia Uddén, (SUBIC, Psykologiska institutionen och Institutionen för lingvistik).
 • Lars Wallin. Photo P Branderud Lars Wallin tilldelas Kruth-medaljen av Sveriges Dövas Riksförbund 2017-06-21 Lars Wallin har av Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) tilldelats den berömda utmärkelsen Kruth-medaljen i ordningen nr 29.
 • Maria Koptjevskaja-Tamm Temperatur i språket: typologi, evolution och utvidgade användningar 2017-06-09 Maria Koptjevskaja-Tamm har av Riksbankens Jubileumsfond tilldelats medel för ett års forskning på heltid.
 • Moa Gärdenfors Lipinsky-stipendium till Moa Gärdenfors 2017-04-18 Moa Gärdenfors har tilldelagts Sheila and Jeff Lipinskys stipendium för att göra sommarpraktik vid San Diego State University, California.
 • Riktlinjer för telefoni 2017-03-28 Läs om riktlinjer för telefoni för universitetet. Riktlinjerna innehåller rekommendationer och tips för teletjänster och hanteringen av din telefon.
 • Byte från Telia till Tele2 2017-03-09 Mobilnätet byts från Telia till Tele2 under de två sista veckorna i mars. Undet tiden bytet sker måste din enhet vara påslagen och ansluten till telenätet.
 • Kungliga Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipenium till Josefina Safar 2017-03-03 Josefina Safar, doktorand i lingvistik, har av Kungliga Vitterhetsakademien tilldelats ett internationaliseringsstipendium på 125 000 kronor.
 • Att tala med utomjordingar – tre lingvister går på bio 2017-01-20 Kan vi kommunicera med utomjordingar om de skulle dyka upp här hos oss på vår planet? I den nya filmen Arrival har en lingvist huvudrollen, hennes uppgift är att kommunicera med dessa nyanlända "aliens". Tre lingvister vid Institutionen för lingvistik har sett filmen, nu går det att höra deras synpunkter om detta i Vetenskapsradion.
 • Teckenspråkslexikonverksamheten får höjt nationellt anslag 2017-01-13 Stockholms universitet fördelar de nationella medel för särskilt pedagogiskt stöd för studenter som upplever hinder i studiesituationen på grund av funktionsnedsättning.
 • Moa Gärdenfors är årets P Schönström-stipendiat 2017-01-13 Stiftelsen P Schönströms stipendium för studerande döv ungdom har för 2016 tilldelats Moa Gärdenfors.
 • Vår dotter Johanna är döv - ett reportage om döva barns språkutveckling 2017-01-13 Forskare kring teckenspråk vid Institutionen för lingvistik medverkade nyligen i ett reportage om döva barns språkutveckling. Reportaget som sändes via SVT1 fokuserar bland annat kring en åttaårig flicka som fötts döv och hennes familj, de beslut som föräldrarna tog kring en CI-operation och hur kombinationen av talat språk och teckenspråk påverkar flickans språkliga utveckling.
 • Pia Simper-Allens disputation Disputation: "Cut and Break”-beskrivningar i svenskt teckenspråk... 2017-01-13 Fredagen 28 oktober kl. 14:00 förvarar Pia Simper-Allen sin avhandling "Cut and Break”-beskrivningar i svenskt teckenspråk. Barns och vuxnas avbildande verbkonstruktioner.
 • Adam Persson får Gunnel Källgren-stipendiet 2017-01-10 Insamlingsstiftelsen Gunnel Källgrens minnesfond har tilldelat Adam Persson, magisterstudent och amanuens i datorlingvistik, sitt stipendium.
 • Hatice Zora Samspel i hjärnan mellan ord och språkmelodi 2016-12-05 Hatice Zora beskriver i sin avhandling hur det kan fungera när hjärnan matchar hörselintryck mot representationer av talade ord, s.k. lexikal access. Det visar att språkmelodins betydelse för lexikal access är obestridlig.
 • Ljuba Veselinova Ljuba Veselinova tilldelas 2,85 miljoner av Vetenskapsrådet 2016-11-11 Vetenskapsrådet har beviljat Ljuba Veselinova, docent vid Institutionen för lingvistik ett projektbidrag på 2,85 miljoner kronor för hennes projekt “Förväntningar som grammatikskapande faktor: på spaning efter länken mellan tempus-aspekt och negation”.
 • Mats Wirén Photo: C Stensson Riksbankens Jubileumsfond stöder forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk 2016-10-27 Mats Wirén (Institutionen för lingvistik) har tillsammans med Elena Volodina (Göteborgs universitet), och Beáta Megyesi (Uppsala universitet) tilldelats 7 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond för ett projektet om en forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk.
 • Nytt avsnitt av Lingvisten: Barns språkutveckling 2016-10-26 Nu kan du lyssna på det senaste avsnittet av Lingvisten – Institutionen för lingvistiks populära poddradio. Avsnitt tio handlar om Barns språkutveckling, medverkar gör Tove Gerholm som är barnspråksforskare vid Institutionen för lingvistik.
 • Fabienne Westerberg (Photo: M Havström) Har du tungan rätt i mun? 2016-09-28 "Tungan rätt i mun" är ett forskningsprojekt som undersöker hur tungan rör sig när vi pratar. Försökspersoner från Stockholm sökes mellan 26 september-7 oktober!
 • Administrera din anknytning via webben 2015-11-27 Med hjälp av den nya webbtjänsten Min telefon kan du enkelt administrera din telefonanknytning när du vill och var du vill. Du kan t ex frånvarokoppla din telefon, skapa en telefonkonferens eller lyssna av din röstbrevlåda.
 • Så anmäler du halka och halkskador 2015-11-18 Upptäcker du att det är halt och/eller dåligt snöröjt på gång- eller cykelvägar på universitetsområdet kan du rapportera in det i universitetets rapporteringssystem Samir.
 • Översätt med Wordfinder Online 2014-02-11 Stockholms universitetsbibliotek prenumererar på en ordboks- och lexikontjänst som innehåller Norstedts ordböcker på en mängd olika språk
 • Bostäder för gästforskare 2013-09-10 Stockholms universitet hyr ett antal möblerade rum och lägenheter för gästforskare. Boendet är avsett för tillfälliga besökare och inte för forskare med tillsvidareanställningar vid SU.
 • Viktigt om ny fakturaadress! 2013-05-24 Ny fakturaadress (för skannade pappersfakturor). SU kommer att byta skanningsföretag till CGI.

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Stödsystem för medarbetare

Dagens undervisningsschema

Dagens undervisningsschema

Boka 315

Boka C315

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning i Fonetiklabbet

DiVA, LADOK, SISU, WEBMAIL

Mitt universitet

Tweets om Driftinformation

Stöd och kris