Internt

Internsida för institutionens anställda

När du går vidare till vår lösenordsskyddade internsida hittar du:
Blanketter och mallar, Institutionsprotokoll och avtal, It och teknik, Kursvärderingar, Formulär för betygsrapportering. Samt en hel del annat.

Boka lokaler och utrustning

Boka C315:
Länk till bokningen (Inloggning krävs)
Boka lokaler i Fonetiklabbet:
Länk till TimeEdit (inloggning krävs)
Boka utrustning i Fonetiklabbet:
Länk till TimeEdit (inloggning krävs)

IS-möten under vårterminen 2019

Om inte annat uppges äger institutionens IS-möten rum i C315 kl. 10.00

  • 12 februari
  • 19 mars
  • 9 april
  •  7 maj
  • 11 juni

Information för institutionens anställda

  • Lyckad konferens om Nättroll, ”fake news” och pratande robotar 2018-11-12 Tredagars-evenemanget SLTC2018 är nu avslutat med mycket lyckat resultat. Ca 110 deltagare var uttalat nöjda med såväl programmet, organisationen som förtäringen.
  • Vetenskaprådet stöder forskning kring hur barn lär sig språk 2018-11-09 Vetenskapsrådet har beviljat Tove Gerholm, forskare vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 5,9 miljoner kronor för det fyraåriga forskningsprojektet "Att söka nya svar på en gammal fråga, eller: Hur lär sig barn språk?". Projektet undersöker i vilken utsträckning barn använder sig av andra modaliteter än den verbala när de tillägnar sig sitt språk.
  • Ikoniskt vuxenprat fångar bebisars intresse 2018-11-06 Föräldrar använder ljudsymboliska ord (ikonicitet) för att fånga sina bebisars uppmärksamhet. Johanna Schelhaas berättar om vuxnas bebisspråk i radioprogrammet Språket i Sveriges Radios kanal P1.
  • Fyra doktorer från Institutionen för lingvistik promoverades 2018-09-28 Fredagen 28 september 2018 ägde den årliga installations- och promotionshögtiden rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Vid doktorspromotionen medverkade fyra nyblivna doktorer från Institutionen för lingvistik.
  • Snabba lingvister i Stafesten 2018-08-28 Onsdagen 22 augusti ställde Institutionen för lingvistik upp med två snabbfotade lag i Stafesten för Unicef ("gamla" Bellmansstafetten).

Genvägar till stödsystem och inloggningssidor

Stödsystem för medarbetare

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Boka 315

Boka C315

Boka lokal i Fonetiklabbet

Boka lokal

Boka utrustning i Fonetiklabbet

Boka utrustning i Fonetiklabbet

DiVA, LADOK, SISU, WEBMAIL

Mitt universitet
Stöd och kris