Barnriktat tal är en talstil som vuxna ofta använder när de pratar med små barn. Olika drag i barnriktat tal har visat sig ha en positiv effekt på olika aspekter av språkets utveckling, men väldigt lite är känt om just hyperartikulationens eventuella roll. Hyperartikulation förekommer dels i barnriktat tal, och dels när vuxna pratar med andra vuxna i till exempel bullriga miljöer. Hyperartikulation har syftet att i stunden möjliggöra eller förbättra förutsättningarna för fungerande kommunikation, men det är oklart om det har någon påverkan på språkutvecklingen på lång sikt.

Inom projektet kommer barnriktat tal att analyseras för att bedöma graden av hyperartikulation av vokaler i tal riktat till barn i olika åldrar. Graden av hyperartikulation i föräldrars tal kommer också att relateras till spädbarns utveckling av språkljudskategorier. En serie experimentella studier kommer användas för att utröna hur grad, mängd och relevans av hyperartikulation påverkar barns ordinlärning. Eftersom hyperartikulation av vokaler har visat sig vara relaterat till känslor i talet kommer även känslor i barnriktat tal att undersökas inom projektet.  

Att undersöka hyperartikulationens påverkan på barns språkutveckling ger insikter om den grundläggande språkförmågan och de processer som är involverade i den. Det kan också bidra till tillämpningar inom språkundervisning och utveckling av intervention av barn med försenad språkutveckling.

Om du har fått en inbjudan att delta i en studie om hur barn lär sig ord, klicka här för att komma till intresseanmälan. 

Projektmedarbetare

Lisa Gustavsson (projektledare)
Ellen Marklund (forskare)
Iris-Corinna Schwarz (forskare)
Petter Kallioinen 

Ett besök på Stockholm babylab

Den här filmen visar hur en labbvistelse på Stockholm Babylab går till. Filmen spelades in före pandemin och vissa anpassningar av verksamheten har gjorts som inte syns i filmen.

 

 

See video in English >