Forskning

  Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket

  Lingvistik ingår i Stockolms universitets profilområden för framstående forskning och undervisning. Insitutionen rankades dessutom som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden mellan 2007-2014. Läs gärna mer om våra olika forskningsområden och forskningsprofiler, du hittar mer information i vänstermenyn.

  Aktuella publikationer

  • Selectives (“topic markers”) on subordinate clauses 2022-03-31 Artikeln av Bernhard Wälchli presenterar resultaten av en språktypologisk undersökning av selektiver ("topikmarkörer") i 81 språk.
  • Kinship terminologies reveal ancient contact zone in the Hindu Kush 2022-03-17 Artikeln av Henrik Liljegren presenterar och diskuterar resultaten av en undersökning av släktskapsord i Hindukush.
  • Not...until across European languages: A parallel corpus study 2022-03-10 Artikeln undersöker hur konstruktionen inte...förrän (not...until) används i 21 europeiska språk. Med korpuslingvistiska och kvantitativa metoder har forskarna studerat översättningar av gamla debatter i Europaparlamentet. Resultatet visar bland annat att svenska i det här fallet skiljer sig frå andra språk.
  • Unveiling teachers’ beliefs on visual cognition and learning styles of DHH students 2022-02-17 This Portuguese-Swedish study examines teachers’ beliefs on visual cognition and learning styles of deaf and hard of hearing students. Conclusions about the prevalence of learning misconceptions in teachers from both countries, corroborate previous studies on neuromyths in education, and bring novelty to Deaf Education field.
  • Individual differences in indirect speech act processing found outside the language network 2022-01-24 This fMRI study, conducted at SUBIC, investigates how communicative skills potentially overlap with core language skills or other capacities, such as Theory of Mind (ToM).
  • Perfects Across Languages 2022-01-19 Artikeln behandlar perfekter i världens språk. Östen Dahl, professor emeritus i lingvistik, argumenterar för en mer inkluderande tvärspråklig perfektkategori, bortom den gängse indelningen i jamitiver respektive konstruktioner som involverar hjälpverben 'vara' och 'ha'.
  • Relationship between parents’ vowel hyperarticulation and infants’ phonetic complexity (...) 2022-01-18 Den här studien visar att ju tydligare artikulerat en förälders yttrande är, desto mindre fonetiskt avancerat är barnets svar. Detta tycks tala emot resultaten i artikelförfattarnas (Ulrika Marklund, Eller Marklund och Lisa Gustavsson) tidigare studie, men går att tolka i ljuset av studier om motorisk inlärning inom logopedin, där prestation under inlärning inte förutsäger hur bra inlärningen har gått på längre sikt.
  • An association between phonetic complexity of infant vocalizations and parent hyperarticulation 2022-01-14 Denna studie visar att det finns en relation mellan hur tydligt föräldrar artikulerar när de pratar med små barn, och hur fonetiskt avancerade barnens egna yttranden är. Bakom studien står forskarna Ellen Marklund, Ulrika Marklund och Lisa Gustavsson.
  • A Rational Model of Incremental Argument Interpretation: The Comprehension of Sw. Transitive Clauses 2021-10-20 This paper by Thomas Hörberg and T. Florian Jaeger presents a Bayesian model of incremental argument interpretation in transitive sentences in Swedish. The model predicts processing difficulty in terms of Bayesian surprise associated with changes in expectations of argument interpretations (SVO vs OVS). The model brings together expectation-based and constraint-based models of sentence processing by being concerned with changes in expectations based on linguistic features, rather than on words or syntactic categories. Model evaluations against reading times in a self-paced reading experiment show that Bayesian surprise as predicted by the model explains reading times equally well as a model that explains reading times directly from linguistic features. This suggests that the effects of linguistics features in argument interpretation are mediated through expectation-based processing.
  • The sentence repetition task as a measure of sign language proficiency 2021-10-08 This article by Krister Schönström and Peter C. Hauser describes the development of a Swedish Sign Language Sentence Repetition Test (STS-SRT) and the evidence that supports the validity of the test’s interpretation and use. The test outcomes revealed that adults scored 20.2% higher than children, and delayed sign language acquisition were associated with lower scores. The results provide reliability and validity evidence to support the use of STS-SRT in research as a measure of STS proficiency.
  • Mouthings in Swedish Sign Language : An exploratory study 2021-10-01 This paper by Johanna Mesch, Krister Schönström and Sebastian Embacher deals with the non-manual mouth actions of Swedish Sign Language (STS). Based on data from two large corporas, the study compare the use of mouthings in deaf L1 as well as hearing L2 signers. Mouthings is a category of mouth actions that is based on a mouth movement with visual elements borrowed from the prototypical mouth articulation of words from spoken language. Mouth gestures on the other hand are sign languages’ own language-specic mouth movements. This study shows that L1 signers have a preference for reduced mouthing in comparison to L2 signers.
  • Talking About Temperature and Social Thermoregulation in the Languages of the World 2021-10-20 Why do we use the same adjective for describing people and for talking about concrete temperature perception? This paper by Maria Koptjevskaja Tamm and Dmitry Nikolaev reports on a first systematic cross-lingual study of the exponents of conceptual metaphor AFFECTION IS WARMTH (Lakoff & Johnson, 1980; Grady, 1997).
  • Patient or Citizen? Participation and Accessibility for Deaf and Hard-of-Hearing People (...) 2021-09-20 Drawing upon ethnographic data from two projects, this paper by Ingela Holmström and Sangeeta Bagga-Gupta focuses on interpretation issues in deaf and hard-of-hearing (DHH) individuals’ everyday lives.
  • Phonological Variations Are Compensated at the Lexical Level: Evidence From Auditory Neural Activity 2021-08-27 This paper by Hatice Zora et al. investigates the consequences of plausible and implausible variations on lexical access. The main result is consistent with the larger notion that the long-term memory representations for words enable rapid lexical access even in the case of partial auditory information.
  • Sign languages and second language acquisition research: An introduction (K. Schönström) 2021-08-23 This paper includes a brief contemporary overview of sign language and Sign Second Language Acquisition research, together with some insights from the research on iconicity and gestures. It also includes some examples from studies on L2 signers of Swedish Sign language (STS).

  KONTAKT

  Prefekt
  Mattias Heldner

  Ställföreträdande prefekt
  Ingela Holmström

  Forskningsområden – kontaktpersoner
  Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
  Barns språkutveckling: Ellen Marklund
  Datorlingvistik: Robert Östling
  Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
  Fonetik: Pétur Helgason
  Teckenspråk: Pia Simper-Allen

  Studierektor – utbildning på forskarnivå
  Sofia Gustafson-Capková

  Fonetiklab puff
  Språkresurser teckenspråk