Forskning

En forskningsgrupp från Institutionen för lingvistik. Foto: Jens Olof Lasthein

Lingvistik är vetenskapen om det mänskliga språket

Lingvistik ingår i Stockolms universitets profilområden för framstående forskning och undervisning. Insitutionen rankades dessutom som ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden mellan 2007-2014. Läs gärna mer om våra olika forskningsområden och forskningsprofiler, du hittar mer information i vänstermenyn.

Aktuella forskningsprojekt och avhandlingsarbeten

Här kan du läsa om den forskning som pågår vid institutionens olika avdelningar.

Forskning och utbildning på forskarnivå är en viktig del av verksamheten vid alla institutionens avdelningar. Vår utbildning på alla nivåer har nära anknytning till den forskning som bedrivs inom samtliga avdelningars forskningsområden.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema