Våra gästforskare

Gästforskare

Vi har ofta gästforskare som stannar hos oss under en kortare eller längre period - under Erasmus-programmet, i samarbete med något av våra ledande forskningsområden eller genom något av våra övriga forskningsprojekt. Här kan du läsa mer om våra gästande forskare/doktorander.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Fonetiklab puff
Språkresurser teckenspråk