Våra gästforskare

Gästforskare

Vi har ofta gästforskare som stannar hos oss under en kortare eller längre period - under Erasmus-programmet, i samarbete med något av våra ledande forskningsområden eller genom något av våra övriga forskningsprojekt. Här kan du läsa mer om våra gästande forskare/doktorander.

Våra gästforskare/doktorander

  • Pablo Arantes Pablo Arantes, who is Associate Professor of Phonetics at São Carlos Federal University, Brazil, visited the Department of Linguistics May 23–27, 2016.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Fonetiklab puff
Språkresurser teckenspråk