Boken "Principia Creolia" är avsedd att producera så tydliga bevis som tänkas kan för att kreoler härstammar ur pidginspråk, en tanke som nutida kreolister övergivit eller håller på att överge. Manuset påbörjades av Mikael Parkvall, som senare bjöd in Goyette som medförfattare.
Syftet med Goyettes tre veckor långa vistelse i Stockholm var helt enkelt att samordna skrivandet, och i stort sett utföll det till belåtenhet. Den tidigare motspänstiga boken har nu fått en betydligt mer konkret form, och vi siktar på att ha ett råmanus färdigt till årsskiftet.

Information om dr. Goyette:

Dr. Stéphane Goyette obtained his BA and MA from the Université de Montréal and his doctorate (all in linguistics) from the University of Ottawa. His research interests are Creole and Romance languages, historical linguistics, typology, language contact and the history of linguistic thought. He is also interested in using the tools of linguistics as an aid to language learning. Before arriving in Brandon he taught in Victoria, Baton Rouge and Ottawa.