Peter Austin från SOAS (School of Oriental and African Studies), London, innehar Rausingprofessuren i fältlingvistik och är föreståndare för Endangered Languages Academic Programme. Hans forskningsintressen spänner över teoretisk, deskriptiv och tillämpad lingvistik, han har forskat om flera språk i fr.a Australien och Indonesien och är en ledande expert inom språkdokumentationen.

Peter Austin vistades på institutionen under perioden 21 – 24 maj. Under sitt besök höll han två föreläsningar och deltog i en rundbordsdiskussion:

tisdag 22 maj 10-12, C 307, "Applied semantics: the art and craft of dictionary making"

onsdag 23 maj 10-12, C 389, "The Sasak language of Lombok, an overview"

onsdag 23 maj 15-17, C 389, "Round table discussion -- trends in language documentation".