Fabienne Westerberg är aktiv vid University of Glasgow & Queen Margaret University, där hon arbetar med sin avhandling gällande hur tungan rör sig när vi pratar. Vid hennes studier kring tungans rörelsemönster används ultraljud eller ultrasound tongue imaging (UTI). UTI använder samma utrustning som ett medicinskt ultraljud, och fungerar med hjälp av sonar. En sensor hålls mot undersidan av hakan, och skickar ut ljudvågor som färdas upp mot tungan. När signalen når tungytan studsar den tillbaka, och sensorn förvandlar ekot till en bild. På detta sätt går det att se tungans kontur och hur den rör sig.

Fabienne Westerberg gör inspelningar vid Göteborgs, Stockohlms och Uppsalas universitet.

Fabienne Westerberg (Photo: M Havström)
Fabienne Westerberg (Photo: M Havström)