Clifford Goddard från Griffith university i Brisbane, Australien är en av de mest kända och citerade australiensiska lingvisterna, framför allt för sin forskning kring betydelse och den semantiska teori Natural Semantic Metalanguage, som han utvecklar tillsammans med dess grundare, Anna Wierzbicka. Cliffs intressen för betydelse är sannerligen breda och omfattar allt från ord och grammatiska element till kulturen och interkulturell kommunikation.

Cliff har forskat om flera olika språk, bl a aboriginspråken i Australien och sydostasiatiska språk, och är en av de mycket få semantiker i världen för vilka språkjämförelse – och språktypologi – utgör ett centralt moment i nästan allt semantiskt resonemang. Hans forskningsintressen och -övertygelse stämmer således mycket väl överens med ett av institutionens profilerade forskningsområden, språktypologi, och fr a med ASV-avdelningens forskning kring semantiskt relaterade typologiska frågeställningar.

Cliff höll i en minikurs för doktorander: "Lexical semantics across languages" inom Forskarskolan för språkvetenskap (FoSprak) . Han höll även ett seminarium inom serien "FoSprak Colloquia": "Endangered concepts: the challenge for the linguistic fieldworkers" (samarbete med Anna Wierzbicka, Australian National University).

Vi har en lång erfarenhet av samarbete med varandra och Cliff har tidigare varit här på korta besök med seminarier och minikurser. Han är inte bara en fantastiskt skärpt och inspirerande forskare och en gudabenådad föreläsare och lärare, utan en mycket socialt begåvad och behaglig människa att ha att göra med. Så vi hoppas att flera på institutionen kommer att ha glädje av att umgås med Cliff – och att han kommer att fortsätta vara förtjust i vår institution och i Stockholm.