Våra doktorander

Våra doktorander

Institutionen för lingvistik erbjuder utbildning på forskarnivå i alla fem huvudområden inom det gemensamma ämnet lingvistik. En förteckning över doktoranderna finns under respektive ämnesinriktning.

Läs mer om vår utbildning på forskarnivå

Doktorander Allmän språkvetenskap/Typologi

Doktorander Barns språkutveckling

Doktorander Datorlingvistik

Doktorander Fonetik

Doktorander Dövas och hörselskadades flerspråkighet

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Maria Koptjevskaja Tamm
Barns språkutveckling: Ellen Marklund
Datorlingvistik: Robert Östling
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Pia Simper-Allen

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

Fonetiklab puff
Språkresurser teckenspråk