Doctoral Festival

Doctoral Festival 2018

On April 27th, the PhD students at the Department of Linguistics organised a workshop where their individual research projects were presented.

Doctoral Festival 2017

On April 7th 2017, the PhD students at the Department of Linguistics organised a workshop where their individual research projects were presented.

Doctoral Festival 2016

On April 15th, the PhD students at the Department of Linguistics organised a workshop where their individual research projects were presented.

Doctoral Festival 2015

On April 17th, the PhD students at the Department of Linguistics organised a one-day workshop where their individual research projects were presented.

Doctoral Festival 2014

On April 11th, the PhD students at the Department of Linguistics organize a one-day workshop where their individual research projects will be presented

Doctoral Festival 2013

On April 26th, the PhD students at the Department of Linguistics organized a one-day workshop where their individual research projects were presented.

Doctoral Festival 2012

On April 13th, the PhD students at the Linguistics Department organized a one-day workshop where their individual research projects were presented.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

MINT

MINT

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser