Syftet med utbildningen på forskarnivå är att ge väsentligt breddade och fördjupade kunskaper inom huvudområdet lingvistik, både allmänt och inom något eller några specialområden, färdigheter inom forskningsmetodik samt förmåga till självständig forskning.

Utbildningen på forskarnivå är beräknad till 4 års heltidsstudier och består av 240 högskolepoäng totalt. Avhandlingen utgörs av en monografi eller av en sammanläggningsavhandling med separata artiklar och ett sammanfattande avsnitt.
Efter genomgången utbildning på forskarnivå sker kunskapsprov i form av disputation.

Utlysningar

Utlysning av lediga doktorandtjänster sker två gånger om året, 15 september och 15 mars. Vakanta tjänster annonseras på vår hemsida och Stockholms universitets sida för lediga doktorandplatser. 

‣ Jobba hos oss (Institutionen för lingvistik)

‣ Lediga doktorandplatser (su.se)

Studierektor för utbildningen på forskarnivå

Sofia Gustafson-Capková
Rum C 254
Telefon 08-16 34 88
E-post: studierektorfu@ling.su.se