Studieplaner

Studieplaner

Den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i lingvistik finns att ladda hem som pdf-fil här:

Allmän studieplan på forskarnivå i lingvistik (155 Kb)

Senast två månader efter antagning skall handledare och doktorand i samråd planerat doktorandens utbildning och fört in planeringen i det Humanvetenskapliga områdets mall för individuell studieplan. Den individuella studieplanen skall följas upp minst en gång per år och revideras vid behov. Individuella studieplaner skall godkännas av Handledarkollegiet vid Institutionen för lingvistik.

De tidigare allmänna studieplanerna (gäller för studenter som påbörjat sin utbildning före 2010-10-01) finns att ladda hem som pdf-filer:

Allmän studieplan ASV (35 Kb)

Allmän studieplan Datorlingvistik (42 Kb)

Allmän studieplan - Fonetik (40 Kb)

Allmän studieplan - Teckenspråk (42 Kb)

Allmän studieplan - Svenska för döva (50 Kb)

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

MINT

MINT

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser