Kurserna skrivs in i doktorandens individuella studieplan, och handledare och doktorand anger hur dessa bidrar till uppfyllelsen av examensmålen.