Handledare och doktorand planerar i samråd vilka kurser som doktoranden skall ta.

Kurserna skrivs in i doktorandens individuella studieplan, och handledare och doktorand anger hur dessa bidrar till uppfyllelsen av examensmålen (använd t.ex. Humanvetenskapliga områdets mall för detta).

Här hittar du Humanistiska fakultetens utbud av kurser på forskarnivå.