Handledarkollegiet vid Institutionen för lingvistik tar, baserat på en granskning av avhandlingen inför disputation, beslut om huruvida doktoranden tillråds att lägga fram sin avhandling. Rutiner för granskning av avhandling inför disputation (169 Kb)

Efter beslut om tillrådan planeras disputationen enligt Stockholms universitets regler för disputationer och Humanistiska fakultetens riktlinjer och anvisningar för disputationer:

Disputationsbudget