Information om Utbildningens mål, Allmänna behörighetskrav, samt Bedömningskriterier finns i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå i Lingvistik.

Se även Humanistiska fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå, utlysning och antagning.