Liljegren, Henrik. “The Hindu Kush–Karakorum and Linguistic Areality.” Journal of South Asian Languages and Linguistics, April 22, 2021. https://doi.org/10.1515/jsall-2021-2027

Artikeln sammanfattar och diskuterar de viktigaste resultaten av det arealtypologiska projektet Språkkontakt och språksläktskap i Hindukushregionen (finansierat av Vetenskapsrådet 2015-2020). I studien samlades och analyserades jämförbara data från 59 språk i regionen. Datan gjorde det möjligt att klassificera språken med hjälp av 80 strukturella egenskaper (avseende fonologi, semantik, grammatiska kategorier, satsstruktur och ordföljd). Den framväxande bilden är en där språken – oavsett släktskapt – har konvergerat inom regionen på grund av språkkontakt. Analysen ger också belägg för existensen av sex så kallade mikorareor, inom vilka språken uppvisar särskilt stora likheter med varandra. Dessa mikroareor överensstämmer väl med de geo-kulturella regioner som föreslagits i tidigare antropologiska/etnohistoriska studier. Man kan också spåra lager av arealitet som vart och ett är kopplat till en distinkt historisk period, och som tillsammans målar en bild av en region som utvecklats från stor språkgenetisk mångfald till dagens dramatiskt krympande diversitet och strukturella hegemoni. Presentationen stöds av exempel från enskilda språk, kartor som visar utbredningen av språkdrag, samt illustrativa nätverksdiagram.

Läs hela artikeln:
The Hindu Kush–Karakorum and linguistic areality

Mer om projektet:
Femårigt forskningsprojekt om språk i Hindukush avslutat