Marklund, E., & Gustavsson, L. (2020). The dynamics of vowel hypo-and hyperarticulation in Swedish infant-directed speech to 12-month-olds. Frontiers in Communication, 5, 79. https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.523768

Om artikeln

När föräldrar pratar med små barn brukar de använda en speciell talstil med korta meningar och mycket melodi. Det här är en talstil som förekommer i många olika språk och kulturer. Ofta brukar föräldrar också ha extra tydlig artikulation av olika talljud, men det kan variera mellan olika språk och situationer. I den här studien har vi undersökt hur svenska föräldrar till tolv månader gamla barn uttalar vokaler när de leker med sina barn. Vi har tittat på tal från både mammor och pappor, och använt både traditionella men ganska trubbiga mått och nyare mer dynamiska mått. Vi finner genomgående att föräldrarna har mer överdriven artikulation när de pratar med sina barn, jämfört med när de pratar med en annan vuxen. 

Mer om barns språkutveckling