SUBICs infrastruktur finns här för att stödja den svenska forskningen med toppmoderna hjärnavbildningstekniker som lämpar sig för grundläggande akademisk forskning inom humaniora, beteendevetenskap, naturvetenskap och juridik. Vi välkomnar forskare som är knutna till Stockholms universitet men öppnar även för samarbete med andra parter. 

Här finns vi

SUBIC finns på Arrheniuslaboratoriet vid Campus Frescati. Adressen är Svante Arrhenius väg 16 A. 

Till SUBIC