Med exekutiva funktioner(EF) menas högre kognitiva förmågor i form av arbetsminne, impulskontroll och kognitiv flexibilitet. Både språk och EF utvecklas explosionsartat i förskoleåldern och man vet sedan tidigare att stark språklig förmåga liksom stark exekutiv förmåga är viktiga både för skolframgång och för hur man fungerar socialt. Men det är inte klarlagt hur dessa förmågor hänger ihop.

–Tidigare studier som hittat starka kopplingar mellan språk och exekutiva funktioner har ofta fokuserat enbart på ordförråd. Därför ville vi undersöka kopplingar mellan exekutiva funktioner och flera aspekter av både ordförråd och grammatik, säger Signe Tonér som författat artikeln tillsammans med Tove Nilsson Gerholm. De båda är verksamma inom forskningsområdet barns språkutveckling vid Institutionen för lingvistik. 

Nya resultat ger mer differentierad bild

Det språkliga underlaget har forskarna hämtat in genom att analysera barns återberättande, men även via tester och föräldraskattningar. De hittade visserligen signifikanta kopplingar mellan språkliga och exekutiva förmågor, men inte lika starka som i tidigare forskning. Signe Tonér och Tove Nilsson Gerholm tolkar det som att deras strategi att använda mer underlag än endast enstaka mått på ordförråd för att representera språkförmåga, ger en mer differentierad bild av relationen mellan språk och exekutiva funktioner jämfört med många tidigare studier.

Svartvitt fotografi av Signe Tonér.

Signe Tonér:
– Våra resultat pekar också på att det kan finnas en mer specifik koppling mellan aspekter av grammatisk förmåga och förmågan att hämma impulser. Detta är intressant för fortsatta studier som vill ge en mer heltäckande teori kring hur aspekter av språk och andra kognitiva funktioner hänger ihop och i förlängningen förstå varför till exempel språkstörning och ADHD ofta förekommer tillsammans. 

Tonér, S., & Nilsson Gerholm,T. (2020). Links between Language and Executive Functions in Swedish Preschool Children: A Pilot Study. Applied Psycholinguistics 

DOI: https://doi.org/10.1017/S0142716420000703

Läs hela artikeln här

Tre frågor om exekutiva funktioner (Film med Signe Tonér)

In English: Links between language and executive functions in Swedish preschool children: A pilot study