de Swart, H., Tellings, J., & Wälchli, B. (2022). Not…Until across European Languages: A Parallel Corpus Study. Languages, 7(1), 56. https://doi.org/10.3390/languages7010056

Om studien

I den här artikeln undersöker vi med korpuslingvistiska och kvantitativa metoder hur den temporala konstruktionen inte...förrän används i 21 europeiska språk. Materialet är översättningar från gamla debatter i Europaparlamentet (korpusen Europarl). I politisk diskurs används inte...förrän ofta för att diplomatiskt koppla ihop två olika företeelser där två olika aktörer har helt olika intressen ("political linkage").

Uttryck för inte...förrän i svenska och andra språk

De europeiska språken skiljer sig starkt åt när det kommer till hur inte...förrän uttrycks. Svenskan är  speciell eftersom den har ett eget ord (förrän) för detta, medan de flesta andra språk använder sig av uttryck som 'innan', 'tills', 'så länge' eller 'bara när'. Dessa uttryck styr också hur man använder sig av negation (ord för 'inte') i dessa olika konstruktioner i bisatsen och i huvudsatsen.

Samarbete med Utrechts Universitet

Artikeln är resultatet av ett samarbete mellan forskare verksamma i Nederländerna (Utrechts Universitet) och Sverige (Stockholms universitet). Henriëtte de Swart forskar om formell semantik och har tidigare analyserat denna konstruktionen ur ett semantiskt och pragmatiskt perspektiv. Jos Tellings är expert på kvantitativa metoder. Bernhard Wälchli kommer från det språktypologiska hållet och har tidigare jämfört temporala konstruktioner i många olika språk. Bernhard Wälchli är professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 

Läs hela artikeln här:

Not…Until across European Languages: A Parallel Corpus Study (Languages/mdpi.com)