Marklund, E., Gustavsson, L., Kallioinen, P., & Schwarz, I. C. (2020). N1 repetition-attenuation for acoustically variable speech and spectrally rotated speech. Frontiers in Human Neuroscience, 14 (534804), 1-12. 
https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.534804

Om studien

När man hör ett ljud reagerar hjärnan – en respons som kallas N1. När man tidigare undersökt detta har man kunnat se att om man spelar upp ett ljud fler gånger efter varandra så minskar den responsen för varje upprepning. Det kan bero på att hjärnan vänjer sig och slutar reagera eftersom ljudet inte längre är nytt och intressant, eventuellt på grund av att den del av hjärnan som reagerar på ljudet blir trött och inte orkar skicka fler impulser.

I vår studie har vi tittat närmre på två saker:

  • Hur N1 ser ut om ljuden man hör inte är precis samma ljud, utan bara liknar varandra
  • Hur den ser ut om ljudet är ett talljud – alltså ett ljud vi känner igen som tal.

Vi fann att N1 dämpades lika mycket oavsett om exakt samma ljud upprepades eller om det var viss variation, men att dämpningen överlag var mindre för talljud än för andra ljud. Detta kan tolkas som att hjärnan är ganska bra på att sortera bort ljud som inte ger ny information även om de inte är exakt likadana, men att den bortsorteringen inte är fullt lika automatisk eller snabb för talljud som för andra ljud.