Holmström, I. (2021). Modality-Focused L2-Instruction in Swedish Sign Language. Journal of Linguistics and Language Teaching, 11(1). https://linguisticsandlanguageteaching.blogspot.com/2021/03/blog-post.html

Inom UTL2-projektet (Undervisning av svenskt teckenspråk som andraspråk) används aktionsforskning för att undersöka hur undervisning i svenskt teckenspråk kan utformas för att leda till så god progression och djupa kunskaper som möjligt. Föreliggande artikel fokuserar på undervisning av det som framför allt skiljer sig åt mellan talat och tecknat språk: modaliteten. Att börja uttrycka språket med kropp, händer och ansikte upplevs ofta som svårt och obekant av de som inte tidigare lärt sig ett tecknat språk. 

Abstract

Det vanligaste är att andraspråksinlärning sker inom samma modalitet som förstaspråket. Det betyder att inlärare som har ett talat språk som förstaspråk (L1) oftast lär sig andra talade språk som andraspråk (L2). I sådana fall av språktillägnande kan inlärarna utgå ifrån vad de redan vet om hur man uttrycker språk rent fysiologiskt. Men om inlärarna som har ett talat språk som L1 istället börjar lära sig ett teckenspråk som L2 måste de samtidigt lära sig att uttrycka språket i en ny modalitet, dvs. den visuellt-gestuella. Detta innebär att de istället för att använda talorganen uttrycker språket med händerna, armarna, ansiktet och kroppen, vilket kan upplevas som väldigt annorlunda och främmande. Inlärarna måste också lära sig teckenspråkets specifika särdrag som till stor del skiljer sig från det talade språkets, såsom spatialitet, ikonicitet och simultanitet. I föreliggande empiriskpå universitetsnivå. Studien skildrar en form av andraspråkundervisning som till stor del skiljer sig från annan sådan undervisning och beskriver också hur inlärarna själva upplever denna nya språkinlärningsprocess.a studie undersöks och beskrivs hur undervisningen av sådana modalitetsspecifika särdrag ser ut med utgångspunkt i en årskull förstaårsstudenter som läser svenskt teckenspråk som L2.

Till artikeln i Journal of Linguistics and Language Teaching:
Modality-Focused L2-Instruction in Swedish Sign Language

Abstract in English →