Liljegren, Henrik. 2021. Kinship terminologies reveal ancient contact zone in the Hindu Kush. Linguistic Typology (published ahead-of-print). 000010151520212080. https://doi.org/10.1515/lingty-2021-2080.

Om artikeln

Artikeln presenterar och diskuterar resultaten av en undersökning av släktskapsord i Hindukushregionen. Regionen sträcker sig över nordöstra Afghanistan, norra Pakistan och territorierna Kashmir och Ladakh i norra Indien. Undersökningen har tittat på släkttermer inom 59 språkliga varieteter som talas i området. 

Samma ord för pappa och farbror

Särskild uppmärksamhet ägnas några anmärkningsvärda polysemimönster och vad som tycks utgöra en betydande geografisk klustring av dessa. En persons farbror (=pappas bror) kan till exempel på ett stort antal språk i regionen refereras till med samma term som personens egen far, vanligtvis med tillägg av ett modifierande "stor" eller "liten". En farbror som är äldre än ens egen far är därför en "storpappa" och en yngre farbror är en "lillpappa". På liknande sätt är mostrar också mammor, "stormammor" eller "småmammor" beroende på deras relativa ålder. Denna terminologi konkurrerar med andra terminologier, var och en med en distinkt geografisk utbredning i regionen.

Olika termer för föräldraskap

Ett annat mönster av areal karaktär är relaterat till termer som inkluderar båda föräldrarna. I en majoritet av regionens språk används så kallade ”co-compounds” där de enskilda orden för mamma och pappa kan kännas igen. Intressant nog är ordet för föräldrar "mamma-pappa" (sammansatt i den ordningen) i nästan alla språk som talas i den sydvästra halvan av Hindukush, medan det istället är "pappa-mamma"i de flesta språken i den nordöstra halvan av regionen, oavsett om dessa språk är nära besläktade eller inte alls besläktade med varandra.

Jämför geografisk fördelning av olika språkliga mönster

I artikeln görs jämförelser mellan den geografiska fördelningen av ovan nämnda språkliga mönster och de för andra språkdrag (som numeralsystem och förekomst av vissa fonologiska kontraster) samt med relevanta icke-språkliga faktorer som delade kulturella värden eller identiteter och en lång historia av småskalig interaktion mellan lokalsamhällen i olika delar av regionen.

Läs hela artikeln här