Forskningsprojekt

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för lingvistik
 4. Forskning
 5. Forskningsprojekt

Våra forskningsprojekt

Lingvistik är ett mångfacetterat ämne, vilket återspeglas i vår forskning och i våra olika forskningsprojekt.

Institutionens fem avdelningar är specialiserade på det mänskliga språkets olika aspekter. Detta återspeglas i våra olika forskningsområden. Följ länkarna nedan till mer information om de olika forskningsområdenas pågående och avslutade forskningsprojekt

Nya forskningsanslag

 • Bild: Pixabay/geralt Developing a single-category paradigm to estimate speech sound category robustness in infants (SICA) New reserach funding from Hörselforskningsfonden.
 • Sound wave Bild: Pixabay/TheDigitalArtist Evaluation of an optimization procedure for automated formant estimation (FORCE) New research funding from Magnus Bergvall's Foundation.
 • Photo: nattanan23/Pixabay Strategisk satsning till projektet "Learning Tones" (LETO) Tre forskare vid Stockholm Babylab, inom forskningsområdet barns språkutveckling vid Institutionen för lingvistik, har tilldelats forskningsmedel för samarbetsprojektet "The role of pitch accent language experience for the development of lexical tone perception in infancy: Stockholm Babylab to contribute Swedish data to the large-scale international collaborative initiative “Learning Tones” (LETO)"
 • ELAN Vetenskapsrådet stöder forskning kring hur barn lär sig språk Vetenskapsrådet har beviljat Tove Gerholm, forskare vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 5,9 miljoner kronor för det fyraåriga forskningsprojektet "Att söka nya svar på en gammal fråga, eller: Hur lär sig barn språk?". Projektet undersöker i vilken utsträckning barn använder sig av andra modaliteter än den verbala när de tillägnar sig sitt språk.
 • Guillermo Montero-Melis Photo: Arantxa Hurtado Angé Vetenskapsrådet ger 3,15 miljoner kronor till hjärnforskning om språk Guillermo Montero-Melis har beviljats medel till en internationell postdok av Vetenskapsrådet, vilket innebär att han under tre år kommer att förlägga större delen av sin forskning vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna.
 • Mattias Heldner. Photo: Heldner Anslag för forskning kring turtagning Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenberg har tilldelat 3,2 miljoner kronor till Mattias Heldner, professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik, för forskning kring "Hidden events in turn-taking". Turtagning är en kritisk aspekt av socialt accepterade samtal mellan två eller flera parter. Deltagarna måste kunna tyda varandras prosodiska och kroppsliga signaler för att kunna bryta in vid "rätt tillfälle" i informationsutbytet.
 • Henrik Bergqvist. Foto: P Branderud Vetenskapsrådet tilldelar nytt forskningsanslag till Henrik Bergqvist Vetenskapsrådet har beviljat Henrik Bergqvist, docent vid Institutionen för lingvistik, ett projektbidrag på 4,5 miljoner kronor för det treåriga forskningsprojektet “Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken". Projektet bidrar till dokumentationen av världens språkliga mångfald, grammatikens möjligheter och dess nära koppling till människans sociala kognition.
 • Lisa Gustavsson Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning om effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling Lisa Gustavsson har tillsammans med Ellen Marklund (båda Institutionen för lingvistik) tilldelats 4,584 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond för forskningsprojektet "Effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling (HELD)".
 • Thomas Hörberg Forskningsanslag för "Språkbearbetning i diskurs" Riksbankens Jubileumsfond har tilldelat Thomas Hörberg, forskare i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, ett projektanslag för projektet "Språkbearbetning i diskurs: samverkan mellan produktion och förståelse av grammatiska funktioner i korta berättelser".
 • Ljuba Veselinova Ljuba Veselinova tilldelas 2,85 miljoner av Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet har beviljat Ljuba Veselinova, docent vid Institutionen för lingvistik ett projektbidrag på 2,85 miljoner kronor för hennes projekt “Förväntningar som grammatikskapande faktor: på spaning efter länken mellan tempus-aspekt och negation”.
 • Krister Schönström Riksbankens Jubileumsfond stöder forskning om vuxnas inlärning av teckenspråk som andraspråk Krister Schönström har tillsammans med Johannan Mesch fått 2, 9 miljoner kronor beviljade Riksbankens Jubileumsfond för projektet "Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk".
 • Nytt forskningsanslag för samarbete med två amerikanska universitet Magnus Bergvalls stiftelse har tilldelat Ljuba Veslinova, docent i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, ett anslag för samarbete med forskare vid University of Texas at Austin och University of Arizona, USA.
 • Nytt forskningsanslag för samarbetsprojekt mellan Lingvistik och Barn- och ungdomsvetenskap Vetenskapsrådet har beviljat anslag för ett fyraårigt samarbetsprojekt mellan Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, med projekttiteln "Förstärkning av förskolebarns uppmärksamhets, språk och kommunikationsförmågor: En interdisciplinär studie av socio-emotionellt lärande och datoriserad uppmärksamhetsträning".
 • Nytt femårigt forskningsanslag till Avdelningen för allmän språkvetenskap Vetenskapsrådet har tilldelat forskningsanslag till Henrik Liljegren, forskare i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, för ett femårigt forskningsprojekt med titeln "Språkkontakt och språksläktskap i Hindukushregionen".
 • Nytt fyraårigt forskningsanslag till Avdelningen för fonetik Vetenskapsrådet har tilldelat Marcin Włodarczak, forskare i fonetik vid Institutionen för lingvistik, ett projektanslag för ett fyraårigt forskningsprojekt med titeln "Andning i samtal".
 • Photo: H. Liljegren Nytt forskningsanslag till Allmän språkvetenskap! Riksbankens Jubileumsfond har tilldelat projektanslag till Henrik Liljegren för projektet "Språkkontakt och språksläktskap i Hindukushregionen".
 • Nytt forskningsstipendium till forskningen kring utomeuropeiska språk "Åke Wibergs stiftelses postdoktorala stipendium inom området utomeuropeiska språk" har tilldelats Henrik Bergqvist (Avdelningen för allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik). Stipendiet avser täcka tre års forskning på heltid.
 • Nytt forskningsanslag: "Hur emotioner i rösten påverkar den tidiga ordinlärningen..." Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har tilldelat Iris-Corinna Schwarz (Avdelningen för fonetik vid Institutionen för lingvistik) ett projektanslag för det fyra-åriga projektet ”Hur emotioner i rösten påverkar den tidiga ordinlärningen: Undersökning av spädbarns beteende och neurala responser på föräldrars barnriktade tal på svenska och australiensisk engelska.”
 • Nytt anslag till avdelningen för datorlingvistik Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har beviljat medel för fakultetsöverskridande forskningsinitiativ till Mats Wirén för projektet "Läsbarhet och datorlingvistisk analys av medicinska patientjournaler". Medsökande är Hercules Dalianis från Institutionen för data- och systemvetenskap.
 • Nytt forskningsanslag till Institutionen för lingvistik Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag till forskningsprojektet "SINUS (Spridning av innovationer i nutida svenska)"
 • Nytt forskningsanslag till Lingvistik Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond har beviljat ett forskningsanslag på fem miljoner kronor för ett femårigt forskningsprojekt om barns språkutveckling, med projekttiteln "Modelling infant language acquisition from parent-child interaction: Identifying, testing, and simulating components and consequences of speech and gestures"
 • Forskningsanslag till allmän språkvetenskap Bernhard Wälchli, professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, har av Vetenskapsrådet tilldelats anslag till ett treårigt projekt med titeln "Dynamiska uttryck för tillstånd: resultativkonstruktioners mångfald".
 • Forskningsanslag till allmän språkvetenskap Henrik Bergqvist, forskare i i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, har av Vetenskapsrådet tilldelats anslag till ett treårigt projekt med titeln "Sammansatt perspektiv i epistemisk bedömning: en undersökning av intersubjektivitet i språk"
 • Forskningsanslag till fonetik och datorlingvistik Vetenskapsrådet har beslutat om projektbidrag till ett treårigt projekt med titeln "Datadrivet förvärv av lingvistiska strukturer under tidig barndom" under ledning av Francisco Lacerda, professor i fonetik. Forskningsprojektet är baserat på ett samarbete mellan avdelningen för datorlingvistik och avdelningen för fonetik vid Institutionen för lingvistik
 • Nytt projektbidrag till KTH och fonetik Vetenskapsrådet har beslutat om ett treårigt projektbidrag med titeln "Klassificering och produktion av pauser för att kontrollera flödet i konverserande system". Projektledare är Anna Hjalmarsson vid Tal, musik och hörsel, KTH. Medarbetare i projektet är bl.a. Mattias Heldner, professor i fonetik vid Institutionen för lingvistik.

KONTAKT

Prefekt
Mattias Heldner

Ställföreträdande prefekt
Ingela Holmström

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barns språkutveckling: Tove Nilsson Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Döva och hörselskadades flerspråkighet: Krister Schönström
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

At
tkn
Fonetiklab puff
Genväg till teckenspråkslexikons webbsida
Podd
Schema