Projekttid: 1 oktober 2010 – 30 september 2012

Syfte: Förbättra kunskapen om döva/teckenspråkiga inom vården
samt förbättra teckenspråkigas tillgång till sjukvård via teckenspråk.

Planerade resultat:
- internetbaserad kurs i sjukvårdstolkning (tillgänglig på 5 olika teckenspråk och 4 skriftspråk)
- europeisk rapport om brister och problem, men också goda exempel, när det gäller dövas tillgång till sjukvård via teckenspråk
- informationsmaterial om sjukvårdstolkning till: sjukvårdspersonal, tolkar, döva själva
- workshops, seminarier, etc. i deltagarländerna
- informationsmaterial från projektet: broschyrer, dokumentär DVD, hemsidor, planscher/posters

Information på engelska och på irländskt teckenspråk: www.medisignsproject.eu

Läs mer om MediSigns här: MediSigns (2754 Kb)