Teckenspråk

Aktuella forskningsprojekt

Här beskriver vi våra aktuella forskningsprojekt vid avdelningen för teckenspråk. Se en sammaställning över våra teckenspråksresurser.
Följ gärna länkarna för att läsa mer om vårt arbete med Svenskt teckenspråklexikon och Svensk teckenspråkskorpus

Pågående projekt:

Aktuella avhandlingsarbeten finns listade under länken "Avhandlingar och publikationer".

Avslutade projekt

Nedan beskrivs ett urval av avslutade projekt vid avdelningen för teckenspråk.

KONTAKT

Prefekt
Francisco Lacerda

Ställföreträdande prefekt
Sofia Gustafson-Capková

Forskningsområden – kontaktpersoner
Allmän språkvetenskap: Ljuba Veselinova
Barnspråk: Tove Gerholm
Datorlingvistik: Mats Wirén
Fonetik: Pétur Helgason
Teckenspråk: Johanna Mesch
Svenska som andraspråk för döva: Krister Schönström

Studierektor – utbildning på forskarnivå
Sofia Gustafson-Capková

MINT

MINT

Datorlingvistik

NLP Korpusar, resurser och verktyg

Teckenspråk och SV2D

Teckenspråksresurser