Lisa Gustavsson är forskare i fonetik vid Institutionen för lingvistik. Hon har tillsammans med Ellen Marklund tilldelats projektanslag av Riksbankens Jubileumsfond för forskning kring "Effekten av hyperartikulation på tidig språkutveckling (HELD)"

Totalt beviljat anslag: 4 584 000 SEK

Projektbeskrivning:
Projektet undersöker hur hyperartikulation (tydlig artikulation) i barnriktat tal påverkar barns språkliga utveckling. Barnriktat tal är en talstil som vuxna ofta använder när de pratar med små barn. Olika drag i barnriktat tal har visat sig ha en positiv effekt på olika aspekter av språkets utveckling, men väldigt lite är känt om just hyperartikulationens eventuella roll. Hyperartikulation förekommer dels i barnriktat tal, och dels när vuxna pratar med andra vuxna i till exempel bullriga miljöer. Hyperartikulation har syftet att i stunden möjliggöra eller förbättra förutsättningarna för fungerande kommunikation, men det är oklart om det har någon påverkan på språkutvecklingen på lång sikt.

Inom projektet kommer barnriktat tal att analyseras för att bedöma graden av hyperartikulation av vokaler i tal riktat till barn i olika åldrar. Graden av hyperartikulation i föräldrars tal kommer också att relateras till spädbarns utveckling av språkljudskategorier.

En serie experimentella studier kommer användas för att utröna hur grad, mängd och relevans av hyperartikulation påverkar barns ordinlärning. Att undersöka hyperartikulationens påverkan på barns språkutveckling ger insikter om den grundläggande språkförmågan och de processer som är involverade i den. Det kan också bidra till tillämpningar inom språkundervisning och utveckling av intervention av barn med försenad språkutveckling.