Henrik Bergqvist, forskare i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, har av Åke Wibergs stiftelse tilldelats ett postdoktoralt stipendium för att under tre års tid ägna sig åt forskning med fokus på Kommunikativ betydelse hos lakadonska disursmarkörer.

Projektbeskrivning:
Projektet avser beskriva och analysera användningen av diskursmarkörer på sydlig lakandonska (ISO 639-3 lac; Chiapas, Mexiko) utifrån material som arkiverats vid ”Endangered Languages Archive” (ELAR), på ”School of Oriental and African Studies” (SOAS) i London, Storbritannien. Utöver dessa resurser så avser den föreslagna undersökningen även samla nya data med hjälp av icke-språkliga stimuli för att erhålla tvärspråkligt jämförbara data i form av målinriktat tal.

Det övergripande målet med undersökningen är att beskriva såväl grammatiska som interaktionella egenskaper hos diskursmarkörer i språket.

Projektet bygger på pågående forskning om hur interaktionella hänsyn ges uttryck i språks morfologi och lexikon, med speciellt fokus på antaganden om andras uppmärksamhet och vetande.