Totalt beviljat anslag: 99 000 SEK

Ljuba Veselinova har fått bidrag från Magnus Bergvalls Stiftelse, för att samarbeta med forskare från University of Texas at Austin samt University of Arizona, USA.

Arbetet kommer att bidra till en bok om cycliska processer i språkförändring, i synnerhet modellering av uppkomst av negationsmarkörer. 

Forskarprofil: Ljuba Veselinova i Stockholms universitets forskningsdatabas