Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har beviljat 100.000 SEK för fakultetsöverskridande forskningsinitiativ till Mats Wirén, som tillsammans med Hercules Dalianis vid Institutionen för data- och systemvetenskap har sökt medel för projektet "Läsbarhet och datorlingvistisk analys av medicinska patientjournaler".

Områdesnämnden beslutade om att bevilja medel till fem olika projekt vid denna utlysning.